foto Maria Cervera Vallterra
MARIA CERVERA VALLTERRA
PDI-Contractat/Da Doctor/A
Àrea de coneixement: DRET INT. PÚB. I RELACIONS INTERNAC.
Departament: Dret Internacional 'Adolfo Miaja de la Muela'
Departamento de Derecho Internacional Avinguda dels Tarongers s/n 46022 Valencia Despacho 3B11
(9638) 28749
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimarts de 10:30 a 13:30. DESPACHO 3B11
Segon quadrimestre
Dilluns de 10:30 a 13:30. DESPACHO 3B11
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València