foto M. Carmen Cebrian Pazos
M. CARMEN CEBRIAN PAZOS
PDI-Associat/Da Universitari/A
Àrea de coneixement: TREBALL SOCIAL I SERVEIS SOCIALS
Departament: Treball Social i Serveis Socials
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dilluns de 17:00 a 18:30. 1D09
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València