foto Maria Dolores Mas Badia
MARIA DOLORES MAS BADIA
PDI-Titular d'Universitat
Vicedega/Vicedegana / Vicedirector/a Ets
Àrea de coneixement: DRET CIVIL
Departament: Dret Civil
21533