foto Antonio Merelles Tormo
ANTONIO MERELLES TORMO
PDI Titular d'Universitat
Dega/Degana / Director/a Ets
Àrea de coneixement: INFERMERIA
Departament: Infermeria
(9616) 25670
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Anual
Dilluns de 16:00 a 20:00. DESPATX 3.6/ DEGANAT FIP
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València