foto Marcos Fernandez Marin
MARCOS FERNANDEZ MARIN
PDI-Titular d'Universitat
Director/a d' Institut Universitari
Àrea de coneixement: CIÈNCIA DE LA COMPUT. I INT. ARTIFICIAL
Departament: Informàtica
(9635) 43588
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Observacions
No participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València.