foto Miriam Abietar Lopez
MIRIAM ABIETAR LOPEZ
PDI-Contractat/Da Doctor/A
Coordinador/a Curs
Àrea de coneixement: DIDÀCTICA I ORGANITZACIÓ ESCOLAR
Departament: Didàctica i Organització Escolar
*D.613. Dpt. Didàctica i Organització Escolar. Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació (Av. Blasco Ibáñez, 30. Valencia, 46010)
(9638) 64593
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dilluns de 09:30 a 11:00. FILOSOFIA - 613 - 963864593
Primer quadrimestre
Dimecres de 09:30 a 11:00. FILOSOFIA - 613 - 963864593
Segon quadrimestre
Dimarts de 09:30 a 10:30. FILOSOFIA - 613 - 963864593
Segon quadrimestre
Divendres de 11:00 a 13:00. FILOSOFIA - 613 - 963864593
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València