foto Maria Jose Miquel Romero
MARIA JOSE MIQUEL ROMERO
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: COMERCIALITZACIÓ I INVESTIG. DE MERCAT
Departament: Comercialització i Investigació de Mercats
(9638) 28699
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dilluns de 08:50 a 10:20. 1E08
Primer quadrimestre
Dimecres de 10:30 a 12:00. 1E08
Segon quadrimestre
Dimarts de 11:45 a 14:45. 1E08
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València