foto Vicente Miralles Fernandez
VICENTE MIRALLES FERNANDEZ
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
Departament: Bioquímica i Biologia Molecular
(9635) 44347
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Anual
Dilluns de 11:00 a 12:30. DESPATX 3-43 (FAC FÀRMACIA)
Anual
Dimecres de 11:00 a 12:30. DESPATX 3-43 (FAC FÀRMACIA)
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València