foto Miquel Requena Jimenez
MIQUEL REQUENA JIMENEZ
PDI-Titular d'Universitat
Cap de Seccio-Servei
Àrea de coneixement: HISTÒRIA ANTIGA
Departament: Prehistòria, Arqueologia i Història Antiga
51168 (D)
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Segon quadrimestre
Dilluns de 17:00 a 18:00. 6ª PLANTA. FAC. GEOGRAFIA I HISTÒRIA
Segon quadrimestre
Dimarts de 16:00 a 18:00. 6ª PLANTA. FAC. GEOGRAFIA I HISTÒRIA
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València