foto Maria Jose Vaño Vaño
MARIA JOSE VAÑO VAÑO
PDI-Titular d'Universitat
Director/a d' Institut Universitari
Àrea de coneixement: DRET MERCANTIL
Departament: Dret Mercantil 'Manuel Broseta Pont'
(9638) 28909
Biografia

Des de la meva incorporació a la Universitat l'1 de gener de 1993 com a becària FPU del Ministeri d'Educació, la meva activitat científica s'ha orientat fonamentalment a cinc línies de recerca: i) Modificacions estructurals, ii) entitats de l'Economia social, iii) Contractes de finançament i col·laboració públic-privada, iv) Tecnologies de la Informació i comunicació i la seva aplicació al dret de societats, (Tics) i v) Defensa de la competència.

He format part de nombrosos projectes de recerca I+D+I com a membre o com a investigadora principal. Haig de destacar 'E-Frau i Comunicacions Bancàries en la Union Europea:Aspectes Processals i Substantius', ANEP, 2011 -2014, 'L'emprenedoria social davant la crisi de l'ocupació i del benestar social. Subprojecte 1: Factors normatius i de polítiques públiques en l'èxit de l'empresa social' entre 2013 i 2015 (DER2012-39223-C02-01) i com a continuació d'aquest, el segon: 'Economia Col·laborativa, Economia Social i Benestar' entre 2016 i 2018 (DER2015-65519-C2-1-R), i 'Nous reptes dels mercats financers: la regulació del Shadow banking, el capital-risc i les FinTech, la protecció del client i l'intercanvi d'informació amb transcendència tributària', finançat pel Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat (DER2017-84218-C2-1-R) tots finançats pel Ministeri d'Economia i Competitivitat. El projecte més recent, que a mes a mes, dirigeisc es el Proyecto TED2021-129787B-I00, finançat pel MCIN/AEI/10.13039/501100011033 i per la Unió Europea “NextGenerationEU”/PRTR, anomenat COMUNIDADES DE AUTOCONSUMO CLAVE EN LA TRANSICION ENERGETICA (POWERCOOP) .
Dels citats projectes de recerca he obtingut nombrosos resultats que puc incloure en cadascuna de les línies desenvolupades per la meva des de la meva incorporació a la universitat.
Haig de destacar especialment l'estudi de les entitats de l'economia social i la seva participació en projectes de col·laboració públic privada. Un ampli coneixement de la matèria m'ha permès trobar els punts de trobada que he anat materialitzant en nombrosos articles, capítols de llibres i participació en jornades d'especialització.
Una altra de les línies essencial és la relativa a les tecnologies de la informació i comunicació i a la seguretat en les transaccions electròniques. En el primer dels casos, analitzo la posició dels socis i dels tercers davant la societat, i l'exercici dels seus drets polítics a través, principalment, de la web corporativa, o bé d'altres eines ofertes per les societats. Una segona línia dins de les tecnologies de la informació i comunicació és la seguretat de les transaccions electròniques, la implementació de les tecnologies de la informació en la formalització dels contractes, i fins i tot el desenvolupament de contractes autoejecutables, o Smart contracts, el que porto estudiant fa ja més de quinze anys, i que en l'actualitat ve a denominar-se blockchain, o cadenes de dades.
Finalment, en l'àmbit de les entitats de l'economia social, i en particular de les empreses socials i l'estat del benestar, he obtingut nombrosos resultats, entre conferències i estudis en matèria de clàusules socials o elecció de forma jurídica per al desenvolupament d'una activitat social, la qual cosa he vingut a analitzar des de la perspectiva no només societària, sinó també des de la perspectiva del Dret de Defensa de la Competència.
Actualment participo en el Programa de Doctorat Economia Social del IUDESCOOP en el Màster en Dret de l'Empresa i el d'Economia Social (2009 fins avui) del qual sóc codirectora a més d'haver impartit classes en diversos Masters no oficials de la UVEG.Finalment, haig de destacar que sóc Directora del IUDESCOOP, Avaluadora anònima de les Revistes científiques de CIRIEC-España, i des de 2009 sóc avaluadora en la ANEP i quant a la transferència de resultats, haig de destacar que he estat àrbitre en la Junta arbitral de consum de la Comunitat Valenciana durant més de deu anys i vocal de la Comissió de Defensa de la Competència de la Comunitat Valenciana durant 5 anys.

Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Anual
Dilluns de 12:00 a 13:00. DESPACHO 5B11
Anual
Dimarts de 12:00 a 13:00. DIRECCIÓN IUDESCOOP EDIFICIO INSTITUTOS
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Publicacions en revistes
Altres Publicacions
Estades a Centres de Recerca
Participacions a Congressos
Projectes
Textos del currículum