foto Monica Fernandez Franzon
MONICA FERNANDEZ FRANZON
PDI-Titular d'Universitat
Vicedega/Vicedegana / Vicedirector/a Ets
Àrea de coneixement: TOXICOLOGIA
Departament: Medicina Prev. i Salut Púb., C. Aliment., Toxic. i Med.Legal
(9635) 44115
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories (curs 2021 - 2022)
Anual
Dimarts de 11:00 a 12:00. DESPATX 4-16. FACULTAT DE FARMÀCIA
Anual
Dijous de 11:00 a 12:00. DESPATX 4-16. FACULTAT DE FARMÀCIA
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València