foto Rafael Moll Noguera
RAFAEL MOLL NOGUERA
PDI-Ajudant Doctor/A
Àrea de coneixement: DRET DEL TREBALL I DE LA SEG. SOCIAL
Departament: Dret del Treball i de la Seguretat Social
Facultat de Dret, Avinguda dels Tarongers, s/n, 46022, València Despacho 5A05 961625255
(9616) 25255
Asignatures impartides i modalitats docents
33566 - Intervenció administrativa en les relacions laborals - Grau en Relacions Laborals i Recursos HumansTeòric-Pràctic
33579 - Pràctiques externes - Grau en Relacions Laborals i Recursos HumansPrácticum
33580 - Treball fi de grau en relacions laborals i recursos humans - Grau en Relacions Laborals i Recursos HumansTreball fi d'estudis
34993 - Pràctiques externes del grau en Ciències Polítiques i de l'Administració Pública - Grau en Ciències Polítiques i de l’Administració PúblicaPrácticum
34993 - Pràctiques externes del grau en Ciències Polítiques i de l'Administració Pública - Doble Grau en Dret i en Ciències Polítiques i de l'AdministracióPrácticum
35094 - Treball fi de grau - Doble Grau en Dret i en CriminologiaTreball fi d'estudis
35094 - Treball fi de grau - Grau en CriminologiaTreball fi d'estudis
35095 - Pràctiques externes - Doble Grau en Dret i en CriminologiaPrácticum
35221 - Dret del treball I - Grau en DretTeòric-Pràctic
35221 - Dret del treball I - Doble Grau en Administració i Direcció d'Empreses (ADE) + DretTeòric-Pràctic
35229 - Treball fi de grau - Grau en DretTreball fi d'estudis
35320 - Treball fi de grau en ADE-Dret - Doble Grau en Administració i Direcció d'Empreses (ADE) + DretTreball fi d'estudis
35321 - Pràctiques externes d'ADE-dret - Doble Grau en Administració i Direcció d'Empreses (ADE) + DretPrácticum
43192 - Treball fi de màster - Màster Universitari en Dret de l'Empresa. Assesoria Mercantil, Laboral i FiscalTreball fi d'estudis
Tutories (curs 2021 - 2022)
Segon quadrimestre
Dilluns de 09:30 a 12:30. DESPACHO 5E03
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Formació acadèmica
Altres Publicacions
Tesis, tesines i treballs