foto M Carmen Montesinos Mezquita
M CARMEN MONTESINOS MEZQUITA
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: FARMACOLOGIA
Departament: Farmacologia
Departamento de Farmacología Facultad de Farmacia
(9635) 44944
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Anual
Dimarts de 14:00 a 16:00. DESPACHO 4-19, DPT. FARMACOLOGIA, FAC. FARMACIA
Anual
Dijous de 13:00 a 14:00. DESPACHO 4-19, DPT. FARMACOLOGIA, FAC. FARMACIA
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València