foto Manuel Monreal Garrido
MANUEL MONREAL GARRIDO
PDI-Titular d'Escola Universitaria
Secretari/a d' Institut Universitari
Àrea de coneixement: ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
Departament: Direcció d'Empreses 'Juan José Renau Piqueras'
Facultad de Economía. Campus Tarongers Avda. Tarongers, s/n. Departamento de Dirección de Empresas Juan José Renau Piqueras Despacho 1-C09
(9638) 28330