foto Manuel Monreal Garrido
MANUEL MONREAL GARRIDO
PDI-Titular d'Escola Universitaria
Secretari/a d' Institut Universitari
Àrea de coneixement: ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
Departament: Direcció d'Empreses 'Juan José Renau Piqueras'
(9638) 28330
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dilluns de 17:30 a 20:30. 1C09
Segon quadrimestre
Dimarts de 15:30 a 18:30. 1C09
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València