foto Sandra Montagud Romero
SANDRA MONTAGUD ROMERO
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: PSICOBIOLOGIA
Departament: Psicobiologia
Biografia

[Biografia, versió en valencià]

Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dilluns de 11:00 a 12:30. DESPATX N-418 FACULTAT PSICOLOGIA (EDIFICI VELL)
Primer quadrimestre
Dimarts de 11:00 a 12:30. DESPATX N-418 FACULTAT PSICOLOGIA (EDIFICI VELL)
Segon quadrimestre
Dilluns de 12:30 a 14:00. DESPATX N-418 FACULTAT PSICOLOGIA EDIFICI VELL)
Segon quadrimestre
Dimarts de 12:30 a 14:00. DESPATX N-418 FACULTAT PSICOLOGIA (EDIFICI VELL)
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València