foto Marta Pla Castells
MARTA PLA CASTELLS
PDI-Contractat/Da Doctor/A
Responsables de Gestio Academica
Àrea de coneixement: DIDÀCTICA DE LA MATEMÀTICA
Departament: Didàctica de la Matemàtica
Facultat de Magisteri. Departament de Didàctica de la Matemàtica. Despatx 3.11
83293 (I)
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dijous de 11:00 a 13:00. DESPATX 03.11 FACULTAT DE MAGISTERI
Segon quadrimestre
Dilluns de 09:00 a 11:00. DESPATX 03.11 FACULTAT DE MAGISTERI
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València