foto Elena Mut Montalva
ELENA MUT MONTALVA
PDI-Contractat/Da Doctor/A
Secretari/a de Departament
Departament de Treball Social i Serveis Socials Facultat de Ciències Socials Despatxos: 1P06 i 1D25
(9638) 28197
Biografia

[Biografia, versió en valencià]

Formació acadèmica
Publicacions en revistes
Altres Publicacions
Activitats anteriors
Altres Mèrits o aclariments
Estades a Centres de Recerca
Organització d'activitats de R+D
Conferències
Participacions a Congressos
Participació en Comitès i Representacions
Projectes
Tesis, tesines i treballs
Textos del currículum