foto Esperanza Navarro Pardo
ESPERANZA NAVARRO PARDO
PDI-Titular d'Universitat
Cap de Seccio-Servei
Àrea de coneixement: PSICOLOGIA EVOLUTIVA I DE L'EDUCACIÓ
Departament: Psicologia Evolutiva i de l'Educació
Facultad de Psicología, Av. Blasco Ibáñez, 21 (46010 - Valencia)
(9639) 83453
Biografia

[Biografia, versió en valencià]

Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dilluns de 11:00 a 13:30. DESPATX M222 - FACULTAT DE PSICOLOGIA I LOGOPÈDIA
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Formació acadèmica
Publicacions en revistes
Altres Activitats
Altres Publicacions
Activitats anteriors
Altres Mèrits o aclariments
Estades a Centres de Recerca
Organització d'activitats de R+D
Línies d'activitat
Conferències
Participacions a Congressos
Participació en Comitès i Representacions
Projectes
Tesis, tesines i treballs
Textos del currículum