foto Nadia Yahlali Haddou
NADIA YAHLALI HADDOU
PDI-Titular d'Universitat
Secretari/a de Departament
Àrea de coneixement: FÍSICA ATÒMICA, MOLECULAR I NUCLEAR
Departament: Física Atòmica, Molecular i Nuclear
(9635) 44580
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dilluns de 15:30 a 18:30. DESPATX DPTO. 3209 BLOC C
Segon quadrimestre
Dilluns de 15:30 a 18:30. DESPATX DPTO. 3209 BLOC C
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València