foto Noelia Ibarra Rius
NOELIA IBARRA RIUS
PDI Titular d'Universitat
Coordinador/a Curs
Cap de Seccio-Servei
Àrea de coneixement: DIDÀCTICA DE LA LLENGUA I LA LITERATURA
Departament: Didàctica de la Llengua i la Literatura
(9638) 28533
Asignatures impartides i modalitats docents
33616 - Formació literària en l'aula d'educació infantilTeòric-Pràctic
33640 - Pràctiques escolars en l'educació infantil IPrácticum
33641 - Pràctiques escolars en l'educació infantil IIPrácticum
33642 - Pràctiques escolars en l'educació infantil IIIPrácticum
33643 - Treball final de grau: Mestre/a en Educació InfantilTreball fi d'estudis
40564 - Pràcticum: especialitat de llengua castellana i literaturaPrácticum
42258 - Treball fi de màster: especialitat de llengua castellana i literaturaTreball fi d'estudis
43491 - Treball fi de màsterTreball fi d'estudis
Tutories
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València