foto Manuel Nuñez de Murga
MANUEL NUÑEZ DE MURGA
PDI Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: ANTROPOLOGIA FÍSICA
Departament: Biologia Cel·lular, Biologia Funcional i Antropologia Física
(9635) 44387
Asignatures impartides i modalitats docents
33043 - Eines bàsiques en biologiaLaboratori, Teoria, Tutories
33056 - Principals transicions evolutivesLaboratori, Teoria, Tutories
33078 - BiologiaLaboratori
33103 - Incorporació als estudis en ciències ambientalsAula Informàtica, Pràctiques, Teoria
33824 - Treball fi de grau en BiologiaTreball fi d'estudis
33825 - Pràctiques externesPrácticum
34191 - BiologiaLaboratori, Teoria, Tutories
Tutories
Segon quadrimestre
Dimecres de 10:00 a 13:00. DESPATX 1.78. EDIF. INVEST. JERONI MUÑOZ. PREVIA CONFIRMACIÓ CORREU ELECTRÒNIC
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València