foto Fernando Olmos Maldonado
FERNANDO OLMOS MALDONADO
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: MATEMÀTICA ECONOMICO-EMPRESARIAL
Departament: Matemàtiques per a l'Economia i l'Empresa
(9638) 28374
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimecres de 10:30 a 13:30. DESPACHO 5F03
Segon quadrimestre
Dijous de 17:30 a 20:30. DESPACHO 5F03
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València