foto Andrea Olmos Verge
ANDREA OLMOS VERGE
PI Invest Cont Ramon y Cajal
:
Departament: Química Orgànica
44496
Asignatures impartides i modalitats docents
34062 - Química orgànicaLaboratori
34066 - Química farmacèuticaLaboratori
36472 - Treball Fí de Grau en QuímicaTreball fi d'estudis
44716 - Treball fi de màsterTreball fi d'estudis
Tutories
Observacions
No participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València.