foto Cesar Ortega Esquembre
CESAR ORTEGA ESQUEMBRE
PDI-Ajudant Doctor/A
Coordinador/a Curs
Àrea de coneixement: FILOSOFIA MORAL
Departament: Filosofia
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Segon quadrimestre
Dijous de 08:00 a 11:00. ÀREA FILOSOFIA MORAL - DESPATX 603
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Formació acadèmica
Publicacions en revistes
Altres Publicacions
Estades a Centres de Recerca
Participacions a Congressos
Participació en Comitès i Representacions
Tesis, tesines i treballs