foto Rosa M Ortiz Barbera
ROSA M ORTIZ BARBERA
PDI Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: QUÍMICA INORGÀNICA
Departament: Química Inorgànica
(9635) 44531
Asignatures impartides i modalitats docents
34060 - Química generalSeminaris, Teoria, Tutories
34202 - Laboratori de química inorgànica IILaboratori, Tutories
Tutories
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València