foto Oscar David Sanchez Jimenez
OSCAR DAVID SANCHEZ JIMENEZ
PDI Associat/Da Universitari/A
Asignatures impartides i modalitats docents
34663 - Gestió de projectesLaboratori
34673 - Projecte fi de grauTreball fi d'estudis
34841 - Gestió de projectesLaboratori
34842 - Pràctiques externesPrácticum
34844 - Projecte final de grau en Enginyeria MultimèdiaTreball fi d'estudis
34862 - Aspectes legals de les TICLaboratori, Pràctiques, Teoria
34865 - Aplicacions per a dispositius mòbilsLaboratori, Pràctiques, Teoria
34909 - Projecte fi de grau en Enginyeria TelemàticaTreball fi d'estudis
36405 - Tecnologies web semàntiquesLaboratori
36432 - Gestió de la innovació en ciència de dadesLaboratori
Tutories
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València