foto Carlos Padilla Carmona
CARLOS PADILLA CARMONA
PDI-Titular d'Universitat
Vicerector/A
Àrea de coneixement: FILOLOGIA LLATINA
Departament: Filologia Clàssica
Palacio de Cerveró Plaza Cisneros, 4 Valencia
83911
Biografia

Nascut a València (1964). Professor Titular de Filologia Llatina de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació. Llicenciat i Doctor en Filologia Clàssica.

Va començar la sea activitat docent com a Professor de Batxillerat, i en 1994 es va incorporar a la Universitat de València, on ha impartit des d’aleshores matèries, sempre en valencià, en diverses titulacions de grau i postgrau. Ha dirigit el màster en Investigació en Llengües i Literatures. Ha liderat projectes d’innovació educativa, entre els quals destaca el primer MOOC de la Universitat de València (Incipit). Té reconeguts cinc quinquennis docents.

Com a investigador ha participat en diferents projectes competitius. El seu treball se centra en la Lingüística Llatina i en la Tradició i Recepció de la Literatura Clàssica. Pertany al grup d’investigació GIRLC-UV (Grup d’Investigació en la Recepció de les Literatures Clàssiques). És autor de nombrosos articles en revistes indexades i diversos llibres i capítols de llibres. Ha format part del Consell de Redacció de les revistes Studia Philologica Valentina i Quaderns de Filologia i ha estat editor de diferents monografies i director de dos congressos científics. Té reconegut dos sexennis d’investigació.

Compromès amb la gestió, va ser director de l’Institut de Batxillerat de l’Eliana, membre del Consell Escolar i secretari de la Societat Espanyola d’Estudis Clàssics de València. Ha estat secretari del departament de Filologia Clàssica, secretari de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació i degà d’aquesta Facultat des de 2012 fina a 2018 i vicerector d'Internacionalització i Cooperació de la UV des d'abril de 2018 a març de 2022. Actualment vicerector d'Internacionalització i Multilingüisme. És membre del Claustre de la Universitat de València des de 2013 i de diferents comissions de la Universitat de València. També és membre del Consell d’Administració del Centre d’Idiomes i director dels Cursos Internacionals de la UV. Ha participat, en representació de la Universitat de València, en diferents fòrums internacionals: Xina, Alemanya, Regne Unit, Rússia i Estats Units.

Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Formació acadèmica
Publicacions en revistes
Altres Publicacions
Activitats anteriors
Altres Mèrits o aclariments
Conferències
Projectes