foto Enric Pellicer Castell
ENRIC PELLICER CASTELL
PI Invest Formacio Predoc Fpu
:
Departament: Química Analítica
Asignatures impartides i modalitats docents
34231 - Laboratori de química analítica ILaboratori, Tutories
Tutories
Observacions
No participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València.