foto Javier Pereda Cervera
JAVIER PEREDA CERVERA
PDI Titular d'Universitat
Vicedega/Vicedegana / Vicedirector/a Ets
Àrea de coneixement: FISIOLOGIA
Departament: Fisiologia
(9635) 44539
Biografia

[Biografia, versió en valencià]

Asignatures impartides i modalitats docents
34070 - Fisiologia ILaboratori, Teoria
34085 - FisiopatologiaSeminaris, Teoria, Tutories
34092 - Treball Final de Grau de FarmàciaTreball fi d'estudis
36313 - Treball fi de grau del PDG de Farmàcia i Nutrició Humana i DietèticaTreball fi d'estudis
43095 - Mètodes de treball de laboratori en fisiologiaLaboratori, Teoria, Tutories
Tutories
Observacions
No participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València.