foto David Peñarrocha Oltra
DAVID PEÑARROCHA OLTRA
PDI-Titular d'Universitat
Responsables de Gestio Academica
Coordinador/a Titulacio de Grau
Àrea de coneixement: ESTOMATOLOGIA
Departament: Estomatologia
(9639) 83761
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Anual
Divendres de 10:00 a 13:00. CLÍNICA ODONTOLÓGICA, 1ª PLANTA, CIRUGÍA BUCAL
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Formació acadèmica
Publicacions en revistes
Altres Activitats
Altres Publicacions
Activitats anteriors
Altres Mèrits o aclariments
Estades a Centres de Recerca
Organització d'activitats de R+D
Línies d'activitat
Conferències
Participacions a Congressos
Participació en Comitès i Representacions
Patents, Programari i Bases de dades
Projectes
Tesis, tesines i treballs