foto Marko Petrovic
MARKO PETROVIC
PDI-Ajudant Doctor/A
Àrea de coneixement: FONAMENTS DE L'ANÀLISI ECONÒMICA
Departament: Anàlisi Econòmica
28438
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimecres de 10:30 a 12:00. DESPATX 3C01
Primer quadrimestre
Dimecres de 16:00 a 17:30. DESPATX 3C01
Segon quadrimestre
Dimarts de 17:30 a 19:00. DESPATX 3C01
Segon quadrimestre
Dijous de 12:30 a 14:00. DESPATX 3C01
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València