foto Isabel Josefa Rabanete Martinez
ISABEL JOSEFA RABANETE MARTINEZ
PDI-Ajudant Doctor/A
Àrea de coneixement: DRET CIVIL
Departament: Dret Civil
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimecres de 17:00 a 18:30. DESPATX 2.D10
Primer quadrimestre
Divendres de 11:00 a 12:30. DESPATX 2.D10
Segon quadrimestre
Dilluns de 09:30 a 12:30. DESPATX 2.D10
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València