foto Rafael Javier Bejar Carbonell
RAFAEL JAVIER BEJAR CARBONELL
PDI-Associat/Da Universitari/A
Àrea de coneixement: HISTÒRIA DEL DRET I DE LES INSTITUC.
Departament: Dret Financer i Història del Dret
28177 (D)
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimecres de 18:00 a 19:30. EDIF.DEPART.OCCIDEN. 2ª PLANTA DESP. 2P02
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València