foto Juan Francisco Fernandez de Guevara Radoselov
JUAN FRANCISCO FERNANDEZ DE GUEVARA RADOSELOV
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: FONAMENTS DE L'ANÀLISI ECONÒMICA
Departament: Anàlisi Econòmica
(9638) 28227
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dilluns de 13:30 a 14:30. DESPATX 3B05
Primer quadrimestre
Dijous de 09:00 a 11:00. DESPATX 3B05
Segon quadrimestre
Dimarts de 09:30 a 12:30. DESPATX 3B05
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València