foto Rosa Maria Dasi Gonzalez
ROSA MARIA DASI GONZALEZ
PDI-Titular d'Universitat
Director/a de Departament
Àrea de coneixement: COMPTABILITAT
Departament: Comptabilitat
(9638) 28304