foto M.Florencia Rodrigo Gimenez
M.FLORENCIA RODRIGO GIMENEZ
PDI-Titular d'Universitat
Secretari/a de Facultat/Secretari/a Ets
Àrea de coneixement: METODOL. DE LES CIÈNCIES DEL COMPORTAM.
Departament: Metodologia de les Ciències del Comportament
(9639) 83559
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Anual
Dijous de 09:00 a 11:00. SECRETARIA EQUIPO DECANAL (PLANTA BAJA FACULTAT DE PSICOLOGIA)
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València