foto Silvia Rodriguez Nuevalos
SILVIA RODRIGUEZ NUEVALOS
PI Invest Formacio Predoc Fpu
:
Departament: Institut Int. Inv. de Rec. Molecular i Desenv. Tec. (IDM)
Asignatures impartides i modalitats docents
34066 - Química farmacèuticaLaboratori
34748 - Química IILaboratori
34918 - Química IILaboratori
Tutories
Observacions
No participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València.