foto Maria Rosario J. Fernandez-Coronado Gonzalez
MARIA ROSARIO J. FERNANDEZ-CORONADO GONZALEZ
PDI-Titular d'Escola Universitaria
Àrea de coneixement: SOCIOLOGIA
Departament: Sociologia i Antropologia Social
(9638) 28515
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Divendres de 09:00 a 10:30. 3D24
Primer quadrimestre
Divendres de 12:30 a 14:00. 3D24
Segon quadrimestre
Dijous de 09:30 a 12:30. 3D24.
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València