foto Carla Ruiz Mafe
CARLA RUIZ MAFE
PDI Titular d'Universitat
Coordinador/a de Mobilitat
Àrea de coneixement: COMERCIALITZACIÓ I INVESTIG. DE MERCAT
Departament: Comercialització i Investigació de Mercats
(9638) 28958
Asignatures impartides i modalitats docents
35871 - Pràctiques externesPrácticum
35872 - Treball fi de grau en ADETreball fi d'estudis
40069 - Estratègies de màrqueting globalPràctiques, Teoria
40073 - Treball fi de màsterTreball fi d'estudis
40103 - Comunicació promocionalTreballs en grup, Seminaris, Teoria
40112 - Treball fi de màsterTreball fi d'estudis
42991 - Pràctiques externes professionalsPrácticum
42992 - Treball fi de màsterTreball fi d'estudis
Tutories
Anual
Dimarts de 11:30 a 14:00. 1E09
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València