foto Amparo Ruiz Sauri
AMPARO RUIZ SAURI
PDI-Titular d'Universitat
Vicedega/Vicedegana / Vicedirector/a Ets
Responsables de Gestio Academica
Àrea de coneixement: PATOLOGIA
Departament: Patologia
(9639) 83952
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Divendres de 09:30 a 12:30. DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA, FACULTAD DE MEDICINA
Segon quadrimestre
Divendres de 09:30 a 12:30. DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA, FACULTAD DE MEDICINA
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València