foto Cristina Sales Arasa
CRISTINA SALES ARASA
PDI Associat/Da Universitari/A
Àrea de coneixement: DIDÀCTICA I ORGANITZACIÓ ESCOLAR
Departament: Didàctica i Organització Escolar
******************************** Cristina Sales Arasa Didàctica i Organització Escolar Blasco Ibáñez, 30 - 46010 València Tel. 963864427 Facultat de Magisteri Avda. Tarongers, 4 - 46022 València Tel. 961625129 UNIVERSITAT DE VALÈNCIA CLÀUSULA DE CONFIDENCIALITAT Aquest missatge ha estat generat des d'un compte de la Universitat de València per a les finalitats pròpies de la institució. El seu contingut es considera confidencial i, llevat que la seua naturalesa així ho exigisca, no se’n permet la reproducció o distribució sense autorització expressa. Si heu rebut indegudament el correu, us demanem que advertiu d'aquest fet al remitent i que l’elimineu. En el lloc web institucional de la Universitat de València podeu consultar les nostres condicions d'ús i polítiques de privacitat pel que fa a l'enviament de correu electrònic (http://links.uv.es/E0GKasq, http://links.uv.es/26uC3dX). Podeu comunicar qualsevol incidència relacionada amb la recepció dels nostres correus electrònics, i en particular aquelles que es relacionen amb la seguretat i la confidencialitat, mitjançant lopd@uv.es
963864427 (D)
Asignatures impartides i modalitats docents
33600 - Necessitats educatives especialsTeòric-Pràctic
33602 - Organització i direcció de centresTeòric-Pràctic
42455 - Treball fi de màsterTreball fi d'estudis
44375 - Pràctiques externesPrácticum
44376 - Treball final de màsterTreball fi d'estudis
44471 - Treball final de màsterTreball fi d'estudis
Tutories
Anual
Dilluns de 00:00 a 00:00. TUTORIA 100% TELEMÀTICA (TELÈFON: 961625132)
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València