foto Saida Anssari Naim
SAIDA ANSSARI NAIM
PDI-Ajudant Doctor/A
Àrea de coneixement: TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ
Departament: Teoria dels Llenguatges i Ciències de la Comunicació
51098
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories (curs 2021 - 2022)
Anual
Dimecres de 11:00 a 12:00. DESPATX 26
Anual
Divendres de 10:00 a 12:00. DESPATX 26
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València