foto Francisco Jose Santonja Gomez
FRANCISCO JOSE SANTONJA GOMEZ
PDI Titular d'Universitat
Secretari/a de Departament
Àrea de coneixement: ESTADÍSTICA I INVESTIGACIÓ OPERATIVA
Departament: Estadística i Investigació Operativa
(9635) 44313
Asignatures impartides i modalitats docents
34454 - EstadísticaTeoria
35008 - Treball fi de grau en MatemàtiquesTreball fi d'estudis
35009 - Pràctiques externes de matemàtiquesPrácticum
36410 - Inferència estadísticaLaboratori, Pràctiques, Teoria
36448 - Treball de fí de grau en Ciència de DadesTreball fi d'estudis
42230 - Modelització avançadaAula Informàtica, Tutories
42232 - Pràctiques externesPrácticum
42233 - Treball fi de màsterTreball fi d'estudis
44865 - InformàticaAula Informàtica
Tutories
Primer quadrimestre
Dilluns de 11:00 a 12:00. DESPATX D'ESTADÍSTICA - FAC. MEDICINA
Primer quadrimestre
Dimarts de 11:00 a 12:00. DESPATX 016 - DEPTO. ESTADÍSTICA - FAC. MATEMÀTIQUES
Primer quadrimestre
Dimecres de 11:00 a 12:00. DESPATX D'ESTADÍSTICA - FAC. MEDICINA
Segon quadrimestre
Dilluns de 09:00 a 10:00. DESPATX 3-16 - DEP. ESTADISTICA - FAC. MATEMÀTIQUES
Segon quadrimestre
Dilluns de 11:00 a 13:00. DESPATX 3-16 - DEP. ESTADISTICA - FAC. MATEMÀTIQUES
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València