foto Noemi San Miguel Segura
NOEMI SAN MIGUEL SEGURA
PDI-Ajudant Doctor/A
Àrea de coneixement: PSICOBIOLOGIA
Departament: Psicobiologia
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dilluns de 08:00 a 11:00. DESPATX E-4 DPT PSICOBIOLOGIA
Segon quadrimestre
Dimecres de 11:00 a 14:00. DESPATX E-4 DPT PSICOBIOLOGIA
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València