foto Elena Santaines Borreda
ELENA SANTAINES BORREDA
PDI-Contractat/Da Doctor/A
Àrea de coneixement: INFERMERIA
Departament: Infermeria
(9616) 25668
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Anual
Dilluns de 10:00 a 12:00. DESPATX 3.28 FIP. CONCERTAR TUTORIES PER MAIL
Anual
Dimecres de 10:00 a 12:00. DESPATX 3.28 FIP. CONCERTAR TUTORIES PER MAIL
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València