foto Juan Maria Sanchez Villar
JUAN MARIA SANCHEZ VILLAR
PDI-Associat/Da Universitari/A
Àrea de coneixement: COMERCIALITZACIÓ I INVESTIG. DE MERCAT
Departament: Comercialització i Investigació de Mercats
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimecres de 08:30 a 10:00. 1P13
Segon quadrimestre
Dimecres de 08:30 a 10:00. 1P13
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València