foto Sonia Loras Gimenez
SONIA LORAS GIMENEZ
PDI Titular d'Universitat
Coordinador/a de Mobilitat
Vicedega/Vicedegana / Vicedirector/a Ets
Àrea de coneixement: ENGINYERIA QUÍMICA
Departament: Enginyeria Química
Despatx 4.3.12 Departament d'Enginyeria Química Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Avgda. de la Universitat, s/n 46100 BURJASSOT, València
(9635) 44317
96 35 44325 (D)
Asignatures impartides i modalitats docents
34752 - Termodinàmica aplicada i transmissió de calorPràctiques, Teoria
34766 - Operacions bàsiques de l'enginyeria química IPràctiques, Teoria
34781 - Projecte fi de grau en Enginyeria QuímicaTreball fi d'estudis
44433 - Processos de separació avançatsPràctiques, Teoria
44438 - Treball fi de màsterTreball fi d'estudis
Tutories
Primer quadrimestre
Dimecres de 11:30 a 13:30. 4.3.12 (ETSE-BLOC 4)
Segon quadrimestre
Dimarts de 11:30 a 13:30. 4.3.12 (ETSE-BLOC 4)
Segon quadrimestre
Dimecres de 09:30 a 11:30. 4.3.12 (ETSE-BLOC 4)
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València