foto Fernando Soler Alvarez
FERNANDO SOLER ALVAREZ
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: FILOSOFIA
Departament: Filosofia
(9639) 83748
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dilluns de 19:00 a 21:00. ÀREA FILOSOFIA - DESPATX F12
Primer quadrimestre
Dijous de 16:00 a 18:00. ÀREA FILOSOFIA - DESPATX F12
Primer quadrimestre
Divendres de 10:00 a 12:00. ÀREA FILOSOFIA - DESPATX F12
Segon quadrimestre
Dimarts de 17:15 a 20:15. ÀREA FILOSOFIA - DESPATX F12
Segon quadrimestre
Dimecres de 17:00 a 20:00. ÀREA FILOSOFIA - DESPATX F12
Observacions
No participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València.