foto Silvia Sanz Blas
SILVIA SANZ BLAS
PDI Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: COMERCIALITZACIÓ I INVESTIG. DE MERCAT
Departament: Comercialització i Investigació de Mercats
(9616) 25175
Asignatures impartides i modalitats docents
35842 - Comunicació de màrquetingPràctiques
35871 - Pràctiques externesPrácticum
35872 - Treball fi de grau en ADETreball fi d'estudis
42979 - Tècniques d'elaboració de treballs acadèmicsTeoria
Tutories
Primer quadrimestre
Dilluns de 15:30 a 18:30. 1E10
Segon quadrimestre
Dimarts de 14:30 a 15:30. 1E10
Segon quadrimestre
Dimarts de 19:30 a 21:30. 1E10
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València