foto Tatiana Pina Desfilis
TATIANA PINA DESFILIS
PDI-Contractat/Da Doctor/A
Àrea de coneixement: DIDÀCT. DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS
Departament: Didàctica de les Ciències Experimentals i Socials
64727
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimarts de 12:00 a 14:30. SEMINARI 03.03 FACULTAT DE MAGISTERI
Primer quadrimestre
Divendres de 15:00 a 15:30. SEMINARI 03.03 FACULTAT DE MAGISTERI
Segon quadrimestre
Dimarts de 12:30 a 14:00. SEMINARI 03.03 FACULTAT DE MAGISTERI
Segon quadrimestre
Dijous de 12:30 a 14:00. SEMINARI 03.03 FACULTAT DE MAGISTERI
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València